De behandeling

Een Zen Shiatsu behandeling wordt altijd op de grond uitgevoerd. Dit gebeurt op een futon (behandelmat) waarbij de Shiatsu-gever voor het grootste deel gezeten op zijn knieën rond de ontvanger beweegt. De behandeling wordt volledig gekleed ondergaan.

Bepaling te behandelen meridianen

Aan de hand van de diagnoses wordt bepaald welke meridianen behandeld moeten worden om de eventuele disbalans weg te nemen. Tijdens een behandeling worden in de regel altijd 3 paar meridianen (dus 3 elementen) behandeld waarvan het meridianenpaar van het Water element altijd behandeld wordt en daarnaast één paar op de armen en één paar op de benen. Naast de drie meridianenparen worden altijd de handen, de voeten, de nek en het hoofd gemasseerd. Kortom het gehele lichaam komt aan bod.

De daadwerkelijke behandeling

Het manipuleren van de meridianen gebeurt door middel van druk welke uitgevoerd kan worden door de handpalm, de duim, de vingers, de elleboog, de onderarm, de knie of de voeten. Deze druk wordt niet gezet door middel van spierkracht maar door het inleunen van de Shiatsu-gever met zijn of haar lichaam.

Naast het manipuleren van de meridianen worden ook strekkingen, rotaties en schuddingen uitgevoerd bij de ontvanger. Door de strekkingen en rotaties ontstaat ruimte om te ontspannen en om de bewegelijkheid te vergroten. Hiermee worden bovendien gewrichten en gebieden waar meridianen lopen voorbereid om manipulatie te ondergaan. De schuddingen (Kimbiki) worden gedaan om een te veel aan Ki (energie) te “verdrijven”.

De gevolgen van de behandeling

Naast de beoogde en gewenste effecten van de Shiatsu behandeling(en) welke vaak op een wat langere termijn zichtbaar worden, kunnen er ook tijdens of direct na de behandeling al gevolgen merkbaar zijn bij de ontvanger (vaak binnen de 3 dagen na de behandeling). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zeer ontspannen gevoel, een hele diepe slaap tijdens de opvolgende nacht, hoofdpijn of spierpijn, het loskomen van emotie (huilen, lachen), het loskomen van de darmen, het loskomen van verkoudheid of het ontstaan van huiduitslag.

Deze symptomen ontstaan doordat de energie (Ki) in het lichaam, als gevolg van de behandeling, anders of weer gaan stromen waardoor bepaalde processen die al ‘onderhuids’ aanwezig waren geactiveerd worden. De analogie met een ‘Ui’ wordt in dit kader wel gebruikt. Een mens heeft tijdens zijn leven een aantal schillen om zich heen gebouwd (bijvoorbeeld emoties verdrongen of niet goed uitgeziekt). Door de Shiatsu behandelingen worden deze schillen mogelijk één voor één verwijderd, net als het afpellen van de schillen van een Ui. Hierbij kunnen wel eens minder prettige zaken blootgelegd worden. Echter door het blijven verwijderen van de schillen (dus doorgaan met Shiatsu behandelingen) kom je uiteindelijk tot de unieke kern van elke persoon waardoor deze zich goed gaat voelen en in balans is.

Diverse zaken over de behandeling

Een Zen Shiatsu behandeling duurt ruim een uur en een kwartier. Bij de eerste keer wordt uitleg gegeven over shiatsu en zal een intakegesprek plaatsvinden om tot een goede diagnose te komen. Aansluitend wordt de eerste behandeling gedaan.

Normaliter wordt er binnen zo’n 5 à 6 behandelingen een stabiel resultaat bereikt. Mocht er geen of onvoldoende effect zijn dan kan in onderling overleg besloten worden om het aantal behandelingen te vermeerderen of een andere behandelmethode te kiezen.

Een Zen shiatsu behandeling wordt volledig gekleed ondergaan. Wel moet de kleding loszittend zijn. Vaak werkt een loszittend shirt (met lange mouwen), een trainings- of joggingbroek en niet te dikke sokken het beste.

Het is niet wenselijk om vlak voor of na een shiatsu behandeling veel te eten.

Na de behandeling is het goed dat de ontvanger voldoende drinkt om op die manier de door de behandeling vrijgekomen stoffen goed af te kunnen voeren.

Tijdens een shiatsu behandeling wordt vaak rustgevende muziek gespeeld.