Zen Shiatsu

Zen Shiatsu is een Shiatsu stijl die ontwikkeld is door Shizuto Masunaga. Masunaga studeerde westerse psychologie en Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG) en gebruikte deze kennis in zijn stijl van shiatsu. Juist de combinatie van de oude Oosterse filosofie in combinatie met de moderne westerse gedachten, maakt dat Zen Shiatsu meer en meer geaccepteerd is in het Westen.

Shiatsu Zen-style is volledig gebaseerd op het klassieke meridianen stelsel en de 5-elementenleer. Bij Shiatsu Zen-style wordt het volledige lichaam behandeld en wordt in zijn geheel op de grond geven waarbij de Shiatsu ontvanger volledig gekleed is.

Klassieke meridianen stelsel

De Traditionele Chinese Geneeskunst ziet de menselijke organen als centra van transformatie en verdeling die letterlijk het hele lichaam “organiseren”. Dit vindt plaats door middel van een stelsel van kanalen die de Ki (energie) naar de lichaamsdelen voert. Ki stroomt door het gehele lichaam heen en circuleert vlak onder de huid. Deze Ki kanalen worden meridianen genoemd en verbinden punten op het lichaam met inwendige organen. Er worden 12 hoofdmeridianen onderscheiden met hun bijbehorende organen.

De 5 elementenleer

De 5 elementen theorie komt uit de Traditionele Chinese Geneeskunst en wordt gebruikt om bepaalde gelijksoortige kwaliteiten van Ki te kunnen groeperen en om de onderlinge verbindingen tussen deze gelijksoortige kwaliteiten te kunnen weergeven. De vijf elementen zijn Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal.

Elk element heeft volgens de Oosterse filosofie zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo hoort bijvoorbeeld ‘de zomer’ bij het element Vuur, hoort het zintuig ‘ogen’ bij het Hout element en hoort de emotie ‘angst’ bij het Water element.

Door tijdens het stellen van een diagnose de verschillende eigenschappen van een persoon of van zijn of haar klacht te vergelijken met de eigenschappen welke bij de 5 elementen horen, kan bepaald worden in welk element of elementen een persoon of zijn klacht op dat moment het beste past.

Naast de verschillende eigenschappen welke bij de 5 elementen horen, is er ook een koppeling van elk element met de verschillende organen in het menselijk lichaam. Zo horen ‘het hart’ en ‘de dunne darm’ bij het Vuur element en horen ‘de maag’ en ‘de milt’ bij het element Aarde.

Zoals al aangegeven, hoort bij elk orgaan een bepaalde meridiaan en het zijn juist deze meridianen die tijdens een Zen Shiatsu sessie behandeld worden. Dus door de eigenschappen van een persoon of de klacht te groeperen in één van de vijf elementen kan bepaald worden welke meridiaan hierbij hoort. Vaak is het dan zo dat het bewuste element in disbalans is doordat er een overschot of een tekort aan Ki in deze meridiaan.

Door uitwendig de meridianen te beïnvloeden door bijvoorbeeld manipulatie met de druk van de duim, kunnen eventuele verstoppingen of tekorten in de meridianen hersteld worden. Het manipuleren van de drukpunten kan vergeleken worden met accupunctuur waarbij ook op specifieke punten op het lichaam speldjes geplaatst worden om op die manier de energiestromen te herstellen.

Naast het manipuleren van de drukpunten, bestaat een Zen shiatsu behandeling ook uit het strekken en roteren van lichaamsdelen waardoor er ruimte ontstaat om te ontspannen en de bewegelijkheid te vergroten. Hiermee worden gewrichten en gebieden waar meridianen lopen bovendien voorbereid om manipulatie te ondergaan. Ook wordt er gebruik gemaakt van schuddingen, ook wel Kimbiki genoemd, om een te veel aan Ki te “verdrijven”.